Kto już się zgłosił

Na dzień 28 kwietnia mamy już zgłoszenia od:

Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG „Mroczne Bractwa” które będzie zachęcać do gier planszowych oraz udziału w Festiwalu Fantastyki w Suwałkach.

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów które pokaże co robią dzieci w Szkole Bajka i Prolog oraz zapewnią wiele atrakcji dla dzieci, w tym: malowanie twarzy, zajęcia animacyjne dla dzieci, dmuchańce i autobus z zabawami.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny – nazwa niezwykle długa. Jak najprościej powiedzieć czym się zajmujemy? Stowarzyszenie tworzą przede wszystkim tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” – byli i obecni. Zajmujemy się wspieraniem działalności Zespołu, organizowaniem koncertów oraz prezentacji taneczno-muzycznych, a także warsztatów doskonalących. Dzięki szeroko zakrojonej akcji tancerzy oraz członków Stowarzyszenia udało nam się wygrać plebiscyt organizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” został Podlaską Marką Roku Konsumentów. Jak trafić do naszego stoiska? Poznacie nas po kolorowych strojach ludowych. Wstąp do stoiska- dołącz do Zespołu i Zatańcz z nami!

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddz. Suwałki które zaprezentuje różne wydawnictwa poświęcone terenom Litwy i Białorusi.

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach / CIS – prezentacja reintegracje społeczno-zawodową

Klub Seniora Centrum zaprasza na pokazy wokalne oraz rękodzieła w wykonaniu uczestników zajęć, pokazujemy, że seniorzy też potrafią się dobrze bawić.

Stowarzyszenie Komitywa przygotowuje stoisko z zabawami dla dzieci(malowanie twarzy, malowanie farbami, bańki mydlane) pokazujące działania stowarzyszenie w obszarze działalności Klubu Rodzica.

Powstałe w 2011 r. Stowarzyszenie ” Aktywni tak samo” w Suwałkach prowadzi Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – w ramach którego od 5 lat funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, Mieszkania Treningowe oraz rozwija swoją działalność Ośrodek Wsparcia Rodziny. Swoje działania kierujemy do osób z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osobami ze spektrum autyzmu oraz do ich rodzin. Nasze działania mają na celu aktywizację podopiecznych – zarówno w zakresie rehabilitacji i integracji społecznej, jak i zawodowej. Dbamy również o podniesienie sprawności fizycznej ( ruchowej) oraz usprawnianie zaburzonych funkcji naszych podopiecznych. W mieszkaniach treningowych stwarzamy warunki do nabywania lub utrwalania umiejętności umożliwiających samodzielne funkcjonowanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Staramy się czynić otaczającą rzeczywistość przyjazną naszym podopiecznym. Rozwijamy i dostosowujemy bazę lokalową do potrzeb i możliwości osób z NI. Z myślą o odbiorcach naszych usług wyremontowaliśmy obiekt o pow. 450 m2. W prowadfzonym ŚDs stworzyliśmy Salę Doświadczania Świata, dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną i 4 pracownie. Nasz obiekt jest przyjazny osobom niepełnosprawnym. W kwietniu 2018 r. oddaliśmy do użytku dodatkowe pomieszczeni, po byłych warsztatach SOSW. Dostosowaliśmy je własnym kosztem do potrzeb i z myślą o dorosłych osobach ze spektrum autyzmu. Organizujemy imprezy integracyjne, szkolenia, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki. Wspieramy rodziny osób z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie wypoczynku lub turnusu rehabilitacyjnego, organizację opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Nasze cykliczne imprezy to: ” Suwalski Przegląd Talentów Osób z Niepełnosprawnością – Hyde Park” , Turniej Rodzinny ” 2 godziny dla rodziny”, ” Piknik Rodzinny” i inne. Dzięki nim, możliwa jest prezentacja talentów i mozliwości zarówno osób z niepełnosprawnością, czlonków ich rodzin i społeczności lokalnej.

Polska Organizacja Wojskowa organizuje pokazy samoobrony oraz pokaz sprzętu wojskowego.

Suwalski Klub Badmintona będzie promować badmintona wśród dzieci i młodzieży – gra w badmintona

Suwalskie Stowarzyszenia Amazonka będzie opowiadać o tym jak ważna jest profilaktyka oraz badania profilaktyczne

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki pokażą działania typowo harcerskie, tj: zabawy, gry, pląsy harcerskie, śpiewanki przy gitarze, rozmowy z instruktorami i harcerzami, pokaz musztry harcerskiej.

zbieramynaorgany.pl – to grupa nieformalna, która stara się ocalić najstarsze organy w Suwałkach. Kościół Trójcy Świętej w Suwałkach został wybudowany w latach 1838–1841, według projektu Wacława Ritschla i Karola Majerskiego. Klasycystyczna budowla nie przechodziła większych zmian architektonicznych. Jedyna zauważalna zmiana dotyczyła hełmu wieży, który w latach 30. XX wieku, kiedy kopułę zastąpił ośmioboczny szpic. Na chórze znajdują się XIX-wieczne, neogotyckie organy z 1850 roku, które zostały zakupione do świątyni przez oficerów Pułku Piechoty z Suwałk. Organy wykonał w swojej łomżyńskiej pracowni, znany polski organmistrz Stanisław Dłużewski. Zniszczony w czasie wojny instrument został wyremontowany i uruchomiony w latach 90. XX wieku, dzięki wsparciu województwa suwalskiego.

Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” zorganizuje porady i konsultacje indywidualne dla osób uwikłanych w problematykę uzależnień i przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Suwałkach – Zespół Złota Jesień powstał w 2010 roku pierwszym kierownikiem muzycznym była Pani Marta Siłkowska, a od 2017 roku kierownikiem muzycznym jest Pan Piotr Skowroński.Zespół bierze czynny udział w uroczystościach organizowanych przez miasto, uczestniczy w spotkaniach w różnych organizacji pozarządowych,koncertuje w szpitalach, sanatoriach,Co roku uczestniczy w Juwenaliach III Wieku w Warszawie.Nasze osiągnięcia i nagrody:2010 r III miejsce na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, 2011 rok I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu III Wieku w Marjampolu. 2013 rok II miejsce w Juwenaliach III Wieku w Warszawie, 2014 rok II miejsce na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, 2015 rok III miejsce na Juwenaliach III Wieku w Warszawie, 2017 rok I miejsce na Juwenaliach III Wieku w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *